13/03/2564 | 19:02 น.  

ค่า commission ในการซื้อขาย

9170440

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าวงเงินซื้อขาย เป็น credit limit

ค่าคอมซื้อขายอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์คะ เข้าใจว่าจะต้องเป็น 0.15% แต่ในใบยืนยันซื้อขายหลักทรัพย์คิดเป็น 0.20% หรือว่ากำลังเข้าใจผิด? อันนี้ดูข้อมูลค่าธรรมเนียมจากหน้าเว็บ เทียบกับส่วนตัวที่ได้รับค่ะ 16/03/2564 | 12:53 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
บริษัทฯ จะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าในอัตราแบบขั้นบันไดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อัตราตามตารางข้างล่างยังไม่รวม VAT 7% )
รายละเอียด
1.กรณีลูกค้าซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน
1.1 มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้าน จะมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = 0.25 %

2.กรณีลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ บัญชี Cash
2.1 มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้าน จะมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = 0.20%

3.กรณีลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ บัญชี Cash Balance /Credit Balance
3.1 มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้าน จะมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = 0.15%

ซึ่งในกรณีของลูกค้า ได้ส่งคำสั่งซื้อขาย โดยใช้บัญชี Cash 9170440 จะมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = 0.20%

หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน
หรือ ฝ่าย it-support เบอร์โทรศัพท์ 02-782-2400


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click