02/04/2564 | 14:21 น.  

การดูยอดเงินคงเหลือในบช.

909035

ขอสอบถาม ถ้ามีการฝากเงินเข้าบัญชี จะดูยอดคงเหลือจากตรงไหนได้ฮะ

03/04/2564 | 15:37 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และสำหรับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม Finansia Hero ในมือถือ (MTS) ต้องการดูยอดเงินคงเหลือจากการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายทรัพย์

คุณลูกค้าสามารถเข้าที่เมนู Buy/Sell ในช่อง ช่อง Credit Available


หรือในเมนู Portfolio เลื่อนไปที่หน้า Account Info
เมนู Account Infoแสดงสถานะของ Portfolio วงเงินที่มี อำนาจที่สามารถซื้อหุ้นได้ ประมาณการเงินที่สามารถถอนได้, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ

คุณลูกค้าสามารถเข้าชมตาม Link ด้านล่างครับ


ขออนุญาตคุณลูกค้าแนะนำเมนูเพิ่มเติมครับ

ในเมนู History จะมีข้อมูลของคุณลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน กำไร-ขาดทุน, เงิน, หุ้น ดูย้อนหลังได้ที่ History สรุปรวบรวมการซื้อขายหุ้น ตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงปัจจุบัน
คุณลูกค้าสามารถเลือกช่วงวันที่ได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถเลือกกำหนดวันที่ ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายในอดีต บอกถึงรายละเอียดว่าเคยซื้อขายหุ้นตัวไหน คุณลูกค้าสามารถรู้ได้ว่ามีกำไรหรือขาดทุนสุทธิอยู่เท่าไหร่ ครับ

คุณลูกค้าสามารถเข้าชมตาม Link ด้านล่างครับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click