05/04/2564 | 14:38 น.  

การถอนเงิน

906881

ปกติแล้วเห็นแจ้งว่า บัญชี Cash Balance ถ้าถอนก่อน 11.00 น. จะได้รับเงินเวลา 14.00 น. ในวันเดียวกัน แต่ผมถอนเงินไปเวลา 10.20 น. ตอนนี้เวลา 14.36น. ยอดเงินยังไม่เข้าเลยครับ โทรไปสอบถามก็ไม่มีคนรับสาย ไม่ทราบว่าผมจะต้องทำยังไงได้บ้างครับ


05/04/2564 | 15:54 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดในการแจ้งถอนเงินตามหมายเหตุที่ระบุไว้ค่ะ เงินที่ลูกค้าทำรายการขอถอน "ยอดดังกล่าวปลอดภาระผูกพัน ณ วันที่ครบกำหนดรับยอดค่าขาย" หมายถึงยอดถอนจะต้องพ้น Due.รับ-ชำระ T+2 (Trading date +2วันทำการ)

จากการตรวจสอบยอดเงิน วันที่ 5/4/2021 ยอดปลอดภาระเช้าวันนี้อยู่ที่ 10,000++ หากลูกค้าถอนเงินในยอดดังกล่าวจะถอนและได้รับในช่วง 14:00น. แต่ลูกค้าถอนเงินยอด 40,000++ ซึ่งเป็นยอดเงินที่ลูกค้าทำการขายหุ้นในวันนี้ตอน 10:15 น. ยอดค่าขายหุ้นของวันนี้ถือเป็นรายการที่ยังไม่ปลอดภาระ T+2 จึงยังไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้ตามจำนวนที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาค่ะ ยอดเงิน 40,000++ ของลูกค้าจะปลอดภาระในวันที่ 8/4/2021 ค่ะ แต่หากลูกค้านำค่าขายของวันนี้ไปทำการซื้อหลักทรัพย์เพิ่มอีก ยอดถอนเงิน 40,000++ ก็จะติดภาระผูกพันยังไม่สามารถถอนได้อีกในวันที่ 8/4/2021 ค่ะ

หากลูกค้ามีข้อสงสัยรายละเอียด T+2 กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือติดต่อมาที่ 02-782-2400 ค่ะ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click