05/05/2564 | 00:06 น.  

วิธีจองหุ้น IPO WINMED ใน Android ทำยังไงค่ะ

277168

วิธจองหุ้น IPO ในแอปฟินันเซีย ทำยังไงค่ะ

06/05/2564 | 02:23 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

***สำหรับลูกค้าที่ได้รับจัดสรรหุ้น IOP ครับ***

การกดจองจาก App.Finansia HERO หลังเข้า Login ให้ไปที่ MENU เลือกหัวข้อ Service และเลือก IPO Service

วิธีการกดรับหุ้น IPO (SMART IPO) ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการจัดสรรหุ้นจองจากเจ้าหน้าที่การตลาด

1.เมื่อลูกค้าได้รับเมล แจ้งการจัดสรรหุ้น (ชื่อหุ้น) IPO สามารถคลิกลิงค์เพื่อ login เข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการ

2.เข้าสู่ระบบซื้อขายออนไลน์เข้าเว็บไซต์ ที่ https://www.fnsyrus.com/th/home/ > เลือก “หน้าหลัก” > เลือก “ล็อคอินเข้าสู่ระบบ กรอก USERNAME และ PASSWORD กด SUBMIT

3. กดรับหุ้น IPO คลิกที่ปุ่ม SMART IPO

4. เลือกชื่อหุ้นที่ต้องการทำรายการและคลิก “ยืนยัน”

5. Pop up แสดงหนังสือชี้ชวนการลงทุน พร้อม link เมื่อศึกษารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ”

6. แจ้งรายละเอียดการจองหุ้น เมื่อตรวจสอบรายละเอียดการจองหุ้นแล้ว ให้กดที่คลิก “ยืนยัน”

7. Pop up แสดง ยืนยันการจองเรียบร้อย “ตกลง”

หมายเหตุ : รายการจองหุ้น IPO จะเสร็จสมบูรณ์ (Success) เมื่อบริษัทได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นจากลูกค้าเรียบร้อย

8. แถบสถานะ ข้อความจะเปลี่ยนเป็น “รอตรวจสอบเรื่องการเงิน”

9. กด icon เพื่อแสดงเอกสารใบจองซื้อหุ้น ถ้าต้องการเอกสารให้กด “พิมพ์” หรือกดปุ่ม “save”

10. ลูกค้าจะได้รับเมล แจ้งตอบรับการจองซื้อหุ้น (ชื่อหุ้นที่จอง) แจ้งรายการที่ต้องชำระเงินตามประเภทบัญชีที่ลูกค้าทำรายการมา ประเภทบัญชี Cash ให้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ตัดเงิน ATS ส่วนประเภทบัญชี Cash Balance ให้ทำการฝากเงินมาวางเป็นหลักประกันเข้าบัญชี Cash Balance

11. เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินจองซื้อหุ้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการเงินเรียบร้อยแล้ว แถบสถานะ ข้อความจะเปลี่ยนเป็น “เสร็จสมบูรณ์”

12. ลูกค้าได้รับเมล แจ้งผลการจองซื้อหุ้น (ชื่อหุ้น) เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

* การจองซื้อหุ้นจะเป็นการจองก่อนได้สิทธิ์ก่อน (First come first serve)

* ลูกค้าต้องยืนยันสิทธิ์จองซื้อหุ้น และชำระเงินค่าจองซื้อตามเวลาที่บริษัทฯกำหนด

* สิทธิ์การจัดสรรหุ้น IPO เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

* บุคคลต้องห้ามจัดสรรตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด จะไม่สามารถรับสิทธิ์การจัดสรรหุ้นได้

หมายเหตุ

* การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน

* สิทธิ์การจัดสรรหุ้น IPO เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click