02/06/2564 | 08:54 น.  

windows 2001 View Order - Outstanding Portfollio เวลาเปลี่ยน Tap ขนาด windows จะเปลี่ยน ต้องจัดขนาดใหม่ทุกครั้ง ต้องแก้ใขอย่างไรครับ

263382

windows 2001 View Order - Outstanding Portfollio เวลาเปลี่ยน Tap ขนาด windows จะเปลี่ยน ต้องจัดขนาดใหม่ทุกครั้ง ต้องแก้ใขอย่างไรครับ

ต้องการไห้ lock ขนาดเหมือนหน้าต่างอื่นๆ

02/06/2564 | 11:05 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการแสดงผลของหน้า 2001 View Order - Outstanding Portfollio จะเปลี่ยน ต้องจัดขนาดใหม่ทุกครั้ง

เบื้องต้นทางฝ่ายขอประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นข้อเสนอแนะ กราบขอบพระคุณมากครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click