03/06/2564 | 01:37 น.  

กานคำนวณค่าธรรมเนียม

419668

บัญชีของผม เป็นcash balance ซึ่งฟินันเซียลง ประกาศค่าธรรมเนียม 0.15  แต่ดูเหมือนจะโดนหัก0.20 ครับ

03/06/2564 | 01:49 น.

ความคิดเห็นที่ 1
419668

ยกตัวอย่าง ซื้อหุ้น ราคา31.5 จำนวน1000 หุ้น   เมื่อซื้อแล้วราคาปัจจุบันก็ยัง 31.5  แต่ขึ้น unrealized -139.55  ลองคำนวณดู

 31500*(0.2+.007)/100 = 65.205   vat7% =4.56435  รวม 69.76935    คิดเป็นทั้งการซื้อและการขาย 69.76935*2=139.538

ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ

09/06/2564 | 10:19 น.

ความคิดเห็นที่ 2
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการดูค่าธรรมเนียมในการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย


หมายเหตุ :

*ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ตั้งแต่รายการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

**เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) : บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน
  • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) : บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  • ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Regulatory Fee) : บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่า
    การซื้อขายต่อวัน


ลูกค้าสามารถเข้าไปดูค่าธรรมเนียมเรียกเก็บได้ที่ Finansia Hero (HTS) โดยเลือกไปที่เมนู Account Report >> 9001 Customer Transection Report >> Stock Tradingหากลูกค้าใช้งานบน Smart Phone ลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ Application Finansia Hero โดยเข้าไปที่เมนู Portfolio >> History >> Stock TradingBest regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click