12/06/2564 | 00:11 น.  

โปรแกรม efin stockpickup

423935

ใช้ efin stockpickup ไม่ได้ ขึ้นแจ้งว่า "user นี้ไม่มีอยู่ในระบบ"

15/06/2564 | 09:17 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียนคุณ ลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการเข้าใช้งานของโปรแกรม efin stock pickup

คุณลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอ User เข้าใช้งานโปรแกรมได้

หากลูกค้าไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านได้ คุณลูกค้าสามารถติดต่อกลับมาทางฝ่าย Internet Support ที่เบอร์ 02-728-2400 ได้ครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click