28/06/2564 | 21:11 น.  

จะจองหุ้นMenaจองได้มากสุดกี่หุ้น

330550

ขอบคุณ

29/06/2564 | 09:04 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียนคุณ ลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหุ้น MENA : บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ในการจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้กับลูกค้าทางผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของลูกค้าจะเป็นผู้จัดสรรหุ้น IPO ให้ ซึ่งการจัดสรรจำนวนหุ้นทางผู้ดูแลบัญชีลูกค้าจะดูจาก Value.มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผ่านมาของลูกค้า และในรายละเอียดของหุ้น IPO ดังกล่าวนี้ต้องจองซื้ออย่างน้อย 1,000 หุ้น และเพิ่มจำนวนทวีคูณ 100 หุ้นครับ


วิธีการกดรับหุ้น IPO (SMART IPO) ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการจัดสรรหุ้นจองจากเจ้าหน้าที่การตลาด

1.เมื่อลูกค้าได้รับเมล แจ้งการจัดสรรหุ้น (ชื่อหุ้น) IPO สามารถคลิกลิงค์เพื่อ login เข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการ

2.เข้าสู่ระบบซื้อขายออนไลน์เข้าเว็บไซต์ ที่ https://www.fnsyrus.com/th/home/ > เลือก “หน้าหลัก” > เลือก “ล็อคอินเข้าสู่ระบบ กรอก USERNAME และ PASSWORD กด SUBMIT

3. กดรับหุ้น IPO คลิกที่ปุ่ม SMART IPO

4. เลือกชื่อหุ้นที่ต้องการทำรายการและคลิก “ยืนยัน”

5. Pop up แสดงหนังสือชี้ชวนการลงทุน พร้อม link เมื่อศึกษารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ”

6. แจ้งรายละเอียดการจองหุ้น เมื่อตรวจสอบรายละเอียดการจองหุ้นแล้ว ให้กดที่คลิก “ยืนยัน”

7. Pop up แสดง ยืนยันการจองเรียบร้อย “ตกลง”

หมายเหตุ : รายการจองหุ้น IPO จะเสร็จสมบูรณ์ (Success) เมื่อบริษัทได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นจากลูกค้าเรียบร้อย

8. แถบสถานะ ข้อความจะเปลี่ยนเป็น “รอตรวจสอบเรื่องการเงิน”

9. กด icon เพื่อแสดงเอกสารใบจองซื้อหุ้น ถ้าต้องการเอกสารให้กด “พิมพ์” หรือกดปุ่ม “save”

10. ลูกค้าจะได้รับเมล แจ้งตอบรับการจองซื้อหุ้น (ชื่อหุ้นที่จอง) แจ้งรายการที่ต้องชำระเงินตามประเภทบัญชีที่ลูกค้าทำรายการมา ประเภทบัญชี Cash ให้นำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ตัดเงิน ATS ส่วนประเภทบัญชี Cash Balance ให้ทำการฝากเงินมาวางเป็นหลักประกันเข้าบัญชี Cash Balance

11. เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินจองซื้อหุ้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการเงินเรียบร้อยแล้ว แถบสถานะ ข้อความจะเปลี่ยนเป็น “เสร็จสมบูรณ์”

12. ลูกค้าได้รับเมล แจ้งผลการจองซื้อหุ้น (ชื่อหุ้น) เป็นอันเสร็จสมบูรณ์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

30/06/2564 | 09:15 น.

ความคิดเห็นที่ 2
269883

แล้วแต่ ผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของลูกค้าจะเป็นผู้จัดสรรหุ้น IPO ให้ 

น่าจะมีหลักการ กว่านี้มั้ย

30/06/2564 | 10:16 น.

ความคิดเห็นที่ 3
Admin

เรียนคุณ ลูกค้า

การจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้กับลูกค้า ทางผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีของลูกค้าจะจัดสรรจำนวนหุ้นโดยดูจาก "Value.มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผ่านมาของลูกค้า" ครับ

ทั้งนี้ทางฝ่ายจะประสานงานแจ้งทางผู้แนะนำการลงทุนของลูกค้าให้ทำการติดต่อกลับลูกค้าเพื่ออธิบายหลักการเพิ่มเติมครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click