13/07/2564 | 20:33 น.  

ทำไมติตต่อบริษัทไม่ได้เลย บริษัทเจ๊งแล้วหรือ

syrus

พยายามโทรติดต่อบริษัทหลายๆเบอร์ ก็ไม่มีคนรับสาย

ยังได้ลองโทรไปสาขา ปิ่นเกล้า ก็เหมือนกัน 

จะขายหุ้น ก็ขายไม่ได้ เพราะ pin ถูกล็อคอยู่ 

14/07/2564 | 08:28 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขอทราบเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน เพื่อติดต่อกลับและดำเนินการ Reset รหัส Pin ให้ใหม่ค่ะ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

14/07/2564 | 11:19 น.

ความคิดเห็นที่ 2
syrus

602994-7 ครับ

 

14/07/2564 | 11:20 น.

ความคิดเห็นที่ 3
syrus

แล้วเบอร์โทรบริษัท มีไว้ทำไมครับ มีแล้วติดต่อไม่ได้

14/07/2564 | 12:27 น.

ความคิดเห็นที่ 4
Admin

เรียน คุณลูกค้า

เบื้องต้นทางทีม Support ตรวจสอบเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 602994-7 ตามที่ลูกค้าแจ้งมา เป็นเลขที่บัญชีของ น.ส. XXX XXXX อย่างไรแล้วทางฝ่ายจะทำการติดต่อกลับไปหาเจ้าของบัญชีเพื่อดำเนินการ Reset รหัส Pin ให้ใหม่ ส่วนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลบัญชีของคุณลูกค้าคือ คุณสุรศักดิ์ 02-646-9860 ถึง1 และอีกหมายเลข 02-646-9720 ซึ่งเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีลูกค้ามิได้อยู่ที่สาขาปิ่นเกล้าค่ะ

หรือหากลูกค้าเจ้าของบัญชีสะดวกกรุณาติดต่อกลับมาที่ 02-782-2400 กด 2 ทางฝ่ายมีเจ้าหน้าที่รับสายเพื่อดำเนินการ Reset pin ให้ลูกค้าค่ะ แต่จะต้องเป็นเจ้าของบัญชีติดต่อเข้ามาเท่านั้นเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดฯ และหากเจ้าหน้าที่เต็มทุกคู่สาย ขอความกรุณาคุณลูกค้าถือสายรอสักครู่ขอบคุณค่ะ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

14/07/2564 | 13:00 น.

ความคิดเห็นที่ 5
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางฝ่ายทำการติดต่อไปหาลูกค้า แต่ผู้รับมอบอำนาจรับสาย ต้องขออภัยที่ไม่สามารถดำเนินการให้กับผู้รับมอบอำนาจได้ค่ะ และทางฝ่ายจะทำการติดต่อกลับไปหาเจ้าของบัญชีเพื่อดำเนินการ Reset รหัส Pin ให้ใหม่ค่ะ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 6 การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ข้อ 30 (1) จัดให้มีมาตรการป้องกันความลับของลูกค้า (3) จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายให้แก่ลูกค้า และ (5) ควบคุมให้ลูกค้ารับทราบและปฎิบัติตามข้อกำหนด

กรณีที่ลูกค้ามีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสั่งซื้อและสั่งขายนั้น สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสั่งซื้อและสั่งขายได้เฉพาะกับผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น ผู้รับมอบอำนาจไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) ได้

ทางฝ่ายขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวค่ะ

ผู้ดูแลบัญชี(ผู้แนะนำการลงทุน)ของคุณลูกค้าคือ คุณสุรศักดิ์ 02-646-9860 ถึง1 และอีกหมายเลข 02-646-9720


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

14/07/2564 | 13:16 น.

ความคิดเห็นที่ 6
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ได้ติดต่อเจ้าบัญชี น.ส. XXX XXXX เลขที่บัญชี 602994-7 และดำเนินการ Reset pin ให้ลูกค้าเรื่อบร้อยแล้ว

ขอบคุณครับ

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click