23/07/2564 | 07:39 น.  

การลงทุน

330939

การลงทุนต่างประเทศต้องใช้เงินขั้นต่ำกี่บาทและการซื้อขายเหมือนหุ้นในประเทศไทยไม่  

23/07/2564 | 11:43 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และสำหรับคำถามที่ลูกค้าสอบถามการลงทุนต่างประเทศ
คุณลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เวปไซด์ https://www.fnsyrus.com/th/services/overseas-inves...

หากสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2625 2480-85 โทรสาร: 0 2625 2483 Email : gt@fnsyrus.comขอแสดงความนับถือ

Best Regards,

Internet Support

E-Business Technical

Tel: 02-782-2400

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Plc.

Click