14/08/2564 | 22:50 น.  

ลบหุ้นที่ เซฟไว้ออกไม่ได้

350005

ลองทำการ กดตรงกากบาท ตามที่แนะนำมา แต่ก็ยังขึ้นข้อความเดิม ลบออกไม่ได้  ตามรูป แนบ

- หรือหุ้นเดียวกัน ถ้าต้องการเพิ่ม indicates เพื่อเอาไว้ติดตาม ความเคลื่อนไหว กดเซฟโปรแกรมจะไม่ถามให้เซฟทับหรือไม่ แต่จะเซฟ เพิ่มเป็นตัวใหม่อีก ทำให้มีหุ้นเดิม ซ้ำๆ กัน (ข้อเสนอแนะ)


17/08/2564 | 09:15 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตรับเรื่องดังกล่าว นำไปตรวจสอบข้อมูลก่อนครับ

ขอบคุณครับ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd..

Click