24/08/2564 | 20:28 น.  

ตัวย่อนี้หมายความว่าอย่างไร

352303

หมวด PG แปลว่าอะไรหรอคะ

และตัว V ที่ขึ้นด้วยค่ะอยากทราบว่าหมายความว่าอะไร


25/08/2564 | 10:02 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียนคุณ ลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับความหมาย ช่อง PG และ สถานะ V ช่อง PG ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

1.ช่อง PG คือย่อมาจาก Program Trade เป็นช่องไว้แสดงสถานะเมื่อมีคำสั่งที่ถูกส่งมาจาก Auto Order ครับ

2.สถานะ V หมายถึง ค่า Flag เมื่อมีคำสั่งที่ถูกส่งมาจาก Auto Order ซึ่งทางโปรแกรมกำหนดให้แสดงที่ช่อง PG

ซึ่งมาจากคำสั่งในเมนู 4300/4302/4303 หรือ Overnight type 2 และtype 3 ครับ


Best regards,

Internet Suport

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click