26/08/2564 | 14:02 น.  

โอนเงินแล้วเงินไม่เข้า

365503

โอนเงินจาก SCB ไปแล้วเงินไม่เข้าต้องทำไงคะ

26/08/2564 | 16:32 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ตามที่ทีม Support ได้ติดต่อกลับหาคุณลูกค้า ยอดเงินของลูกค้าเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click