02/09/2564 | 21:56 น.  

ปัญหาในการ login

367718

ใส่ User Name แล้ว ไม่สามารถ login ได้

03/09/2564 | 10:09 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากลูกค้าสอบถามการเข้าระบบของบริษัท ทางฝ่ายฯ ขออนุญาตแนะนำวิธีการเข้าระบบของบริษัท ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.รบกวนลูกค้าเข้าที่ Email ของลูกค้าที่แจ้งกับบริษัท เมื่อได้รับอีเมลแจ้งรหัสผ่านใหม่แล้ว ให้นำรหัสผ่านใน Email เข้าเว็บไซต์ ที่ https://www.fnsyrus.com/th/home/ >> เลือก “หน้าหลัก” >> เลือก “ล็อคอินเข้าสู่ระบบ” >> กรอกในช่อง “Username” และ “Password” และกดที่ “SUBMIT”


2. จะพบหน้าจอ "ยืนยันตัวตนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (SMS-OTP)" ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ

>> คลิกที่นี่เพื่อรับ SMS-OTP กรอกรหัส SMS-OTP และกดยืนยัน หรือกดดำเนินการภายหลัง คลิกที่นี่ เพื่อข้ามขั้นตอนการทำ 2FA ได้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 64 นี้เท่านั้น


3. จะพบหน้าจอให้ตั้งค่า Password ใหม่ ที่หน้า CHANGE PASSWORD


4. จะพบประโยค “Do you want to save this record?” ให้กด “ตกลง”


5. จะพบประโยคแจ้ง “Change password completed” และกด “ตกลง”


6.จะพบหน้าจอให้ตั้งค่า CHANGE PIN ใหม่ ที่หน้า CHANGE PIN

7. จะต้องพบประโยค Do you want to save this record? ให้กดที่ “ตกลง”


8. พบประโยคแจ้ง Change pin completed และกด “ตกลง” เป็นการตั้งค่ารหัสเรียบร้อย


สอบถามเพิ่มเติม 02-782-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click