05/09/2564 | 16:51 น.  

ดูกำไรขาดทุนจริง

276851

ดูกำไรขาดทุนจริงที่ผ่านมาแล้วได้จากเมนูใดค่ะ

 

06/09/2564 | 12:55 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ลูกค้าสามารถดูกำไร/ขาดทุนได้จากเมนูนี้ในโปรแกรม Finansia HERO (บนPC) ค่ะ


1.เปิดหน้า 9001 Customer Transaction Report

2.ในช่อง Customer Report เลือก Drop down List เลือกเป็น Realizeก Gain/Loss Detail

3.ในช่อง Period เลือกวันที่ ที่ลูกค้าต้องการดูข้อมูลย้อนหลังค่ะ


ส่วน Finansia HERO (Mobile) เข้าดูข้อมูลได้ที่

1.เมนู Portfolio

2.เมนูด้านบน เลือกเป็น History

3.Realizeก Gain/Loss Detail


หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลับ 02-782-2400 ค่ะ


Best regards,

Internet Suport

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click