10/09/2564 | 00:50 น.  

เพิ่มบัญชีธนาคารรับเงินเพื่อรับเงินปันผลตรงไหนครับ

372333

เพิ่มบัญชีธนาคารรับเงินเพื่อรับเงินปันผลตรงไหนครับ

10/09/2564 | 10:41 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในการรับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.fnsyrus.com

1.เข้าสู่ระบบซื้อขายออนไลน์

1.1 กรอก USERNAME และ PASSWORD

1.2 กด SUBMIT2.เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์

2.1เลือก E-Form