13/09/2564 | 08:37 น.  

การใช้ efin stockpickup

305033

การใช้ efin stockpickup จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

13/09/2564 | 15:48 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียนคุณ ลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการเข้าใช้งานของโปรแกรม efin stock pickup

จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการกับทางลูกค้าครับ

คุณลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอ User เข้าใช้งานโปรแกรม efin stock pickup ได้ โดยติดต่อทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน


หรือหากลูกค้าไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านได้ คุณลูกค้าสามารถติดต่อกลับมาทางฝ่าย Internet Support ที่เบอร์ 02-728-2400 ได้ครับ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click