17/09/2564 | 15:49 น.  

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

429793

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ  ขอวิธี download ด้วยครับ

17/09/2564 | 16:58 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม Finansia Hero ในมือถือ (HTS) ต้องการสินทรัพย์คงเหลือจากการซื้อขายหลักทรัพย์

Portfolio

คู่มือการใช้งาน

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่มีการส่งคำสั่งภายในวันนั้น รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้

  • Account No. เลือกเลขที่บัญชีที่ต้องการจะดูข้อมูล
  • Amount (Cost) ต้นทุนรวมของหุ้นที่มี
  • Value มูลค่าหลักทรัพย์รวมในพอร์ต โดยอ้างอิงราคาตลาด
  • Unrealized แสดงมูลค่ากำไร/ขาดทุนรวมของหุ้นในพอร์ต
  • %Unrealized แสดง % กำไร/ขาดทุนรวมของหุ้นในพอร์ต
  • Realized แสดงกำไร/ขาดทุนที่เกิดจากการขายหุ้นภายในวันนั้นๆ


ทางทีม Supportขออนุญาตคุณลูกค้าแนะนำเมนูเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน กำไร-ขาดทุน, เงิน, หุ้น ดูย้อนหลังได้ที่ History สรุปรวบรวมการซื้อขายหุ้น ตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงปัจจุบัน สามารถเลือกกำหนดวันที่ ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายในอดีต บอกถึงรายละเอียดว่าเคยซื้อขายหุ้นตัวไหน คุณลูกค้าสามารถรู้ได้ว่ามีกำไรหรือขาดทุนสุทธิอยู่เท่าไหร่ ครับ

ในส่วนโปรแกรม Finansai hero บน PC สามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้ โดย คลิกขวา เลือก Sent to excel (X) ครับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click