07/10/2564 | 15:42 น.  

ทำไมต้องยืนยันตัวตนด้วย OTP ทุกครั้งที่ LOGIN เข้า Finansia

dusit

ไม่ค่อยสะดวกที่จะมาใส่ OTP ทุกครั้งที่ LOGIN ผ่านทาง Notebook ครับ น่าจะแค่ครั้งเดียวพอครับ

07/10/2564 | 16:57 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการ Login เข้าบัญชี ซื้อขาย ต้องมี OTP ทุกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กลต.ที่ นป.5/2563 ที่กำหนดให้ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจาก username และ password เมื่อมีการทำธุรกรรมบนระบบออนไลน์ ซึ่งมีการกำหนดให้ลูกค้าจะต้องทำ 2FA (2 Factor Authentication) โดยการกรอก OTP ทุกครั้งที่มีการ Login ดังนี้

 1. การ Login ใช้งานผ่านเว็บ Browser นั้น ระบบใดๆ ก็ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่ามาจากเครื่อง PC เครื่องเดิมที่ลูกค้าได้เคยยืนยันผ่าน SMS-OTP ไว้แล้ว
 2. หากลูกค้าเข้าใช้งานผ่านหน้า Website ของ Settrade ก็จะต้องทำ 2FA โดยการทำ OTP ทุกครั้งที่ Login เช่นกัน
 3. เช่นเดียวกับข้อ2. หากลูกค้า Login เข้าใช้งาน Streaming ผ่าน Website ของ Broker อื่นๆ ทุกโบรกเกอร์ก็จะต้องทำ 2FA ด้วยการกรอก OTP ทุกครั้งที่ Login
 4. การทำ 2FA เป็นการยืนยันรหัสสองชั้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีลูกค้าในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ เปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยจากภัยคุกคามทาง Internet ในรูปแบบต่างๆ
 5. หากลูกค้าไม่สะดวกในการทำ 2FA ทุกครั้งที่ Login ผ่านทางเว็บไซต์ Finansia ขอเสนออีกระบบเทรดคือ Finansia HERO for PC ซึ่งเป็น Application ติดตั้งลงบน Windows ไม่ได้ทำงานผ่านเว็บ Browser ซึ่ง Application สามารถตรวจสอบได้ว่าการ Login มาจากเครื่องที่ได้เคยทำ 2FA มาก่อนแล้วหรือไม่ และมีการทำ OTP เพียง 1 ครั้ง
 6. หากลูกค้าต้องการใช้งาน Streaming สามารถใช้ผ่าน Application Streaming บน Tablet หรือ Smart Phone ได้ซึ่งข้อมูลเกือบเทียบเท่า Streaming บน PC และมีการทำ OTP เพียง 1 ครั้ง


สรุปรายละเอียดช่องทางการเข้า Login ที่ลูกค้าจะพบการให้ยืนยันตัวตน 2 FA ด้วยรหัส OTP แบ่งเป็นรายละเอียดได้ดังนี้

1. Login ผ่านเว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

 • ลูกค้าทำการ Login กรอก Username และ Password ผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ เรียบร้อย จากนั้นลูกค้าจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP เมื่อกรอกรหัส OTP ถูกต้อง จะเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำการ Logout ออกจากหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ และทำการเข้า Login ใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องกรอกรหัส OTP ทุกครั้งที่มีการเข้า Login ใหม่

2. Login ผ่าน Application Finansia HERO ,Finansia iTrade ,Streaming บนเครื่อง Smart phone หรือ Tablet

 • ลูกค้าทำการ Login กรอก Username และ Password ผ่าน Application เรียบร้อย จากนั้นลูกค้าจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP เมื่อกรอกรหัส OTP ถูกต้องจะเข้าใช้งานโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำการ Logout ออกจาก Application และทำการเข้า Login ใหม่กับ Smart phone หรือ Tablet เครื่องเดิม ลูกค้าจะไม่พบหน้าจอกรอกรหัส OTP อีก
 • หากลูกค้ามีการลบ Application ออกจากเครื่องและทำการ Download โปรแกรมมาใหม่ ลูกค้าจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP อีกครั้ง
 • หากลูกค้ามีการเปลี่ยนเครื่อง Login จาก Smart phone หรือ Tablet เครื่องเดิม ไปเป็น Smart phone หรือ Tablet เครื่องใหม่ลูกค้าจะพบหน้าจอแสดงการกรอกรหัส OTP อีกครั้ง

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการรับรหัส OTP ทางบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รองรับรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการเรียกเก็บกับลูกค้าแต่อย่างใดครับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click