17/10/2564 | 15:25 น.  

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มบัญชีเงินฝาก

433911

ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารกับบัญชีซื้อขาย

18/10/2564 | 17:35 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารรับเงิน

ขั้นตอนวิธีการแนบหน้า Book Bank บัญชีธนาคารรับเงิน กรณีถอนเงินและรับเงินปันผล (E-Dividend)

1.login หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ
2.เลือกบริการอิเล็คทรอนิกส์
3.E-form
4.เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารรับเงิน >> ทำรายการส่งข้อมูลเข้ามาให้บริษัท


วิธีการแนบหน้า Book Bank บัญชีธนาคารรับเงิน กรณีถอนเงินและรับเงินปันผล (E-Dividend)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click