11/12/2564 | 16:58 น.  

ถอนเงินบัญชีแคชบาลานซ์

749599

Unsettle T-1 , T2 ในหน้า Portfolio ติดลบ จะส่งผลอะไรต่อบัญชีหรือไม่ แล้วจะสามารถถอนเงินได้ไหม หาก unsettle ติดลบ

 

14/12/2564 | 18:42 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมครับ จากคำถามของคุณลูกค้าในหน้า Account Info นั้น เมนูย่อย Account status จะมีประโยค Unsettle T-1 , Unsettle T-2 และ Net Unsettle

จากรูปตัวอย่าง

สมมติวันนี้เป็นวันที่ 3 ธ.ค. 64
- วันที่ 1 ธ.ค. 64 ลูกค้าได้ทำรายการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ โดยเป็นยอดสุทธิลูกค้าต้องชำระค่าซื้อ ในช่อง Unsettle T-1 จะแสดงค่าเป็น ลบ
- วันที่ 2 ธ.ค. 64 ลูกค้าได้ทำรายการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ โดยเป็นยอดสุทธิลูกค้าได้รับเงินค่าขาย ในช่อง Unsettle T-2 จะแสดงค่าเป็น บวก
- Net Unsettle เป็นค่าของ Unsettle T-1 และUnsettle T-2 ลบกัน

.

- ในช่อง Unsettle T-1 , T-2 และ Net Unsettle เป็นการแสดงค่าจำนวนเงินการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ที่ผ่านมาเท่านั้น

- ในปัจจุบัน Settlement Date หรือวันรับ-ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ กำหนดไว้เป็น T+2 (Trade Date + 2 วันทำการ) คือ 2 วันทำการหลังจากซื้อ/ขายหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวจะเรียกว่าปลอดภาระ ลูกค้าจึงจะสามารถถอนเงินหรือโอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีได้

ทางทีม Support ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการถอนเงิน ดังนี้ครับ


คุณลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการถอนเงินได้ที่ Link ดังกล่าวนี้ครับ https://www.fnsyrus.com/mc03/open-ac/ic/withdrawal.aspx


ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-728-2400 ครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click