06/01/2565 | 23:07 น.  

เจอ-R ทุกตัวที่กดซื้อ

306308

กดซื้อทุกตัว มี -R ต่อท้าย คืออะไร เอาออกยังไง

07/01/2565 | 14:24 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

NVDR คือ Non-Voting Depository Receipt (ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย)

ผู้ลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ (Foreign Limited) ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทนั้นๆ (Non-Voting Rights)

ตัวอย่างเช่น หลักทรัพย์ A ขึ้นเครื่องหมาย XD ประกาศจ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนชาวต่างชาติมีการซื้อหลักทรัพย์ A และติ๊ก NVDR ไว้ ผู้ลงทุนท่านนั้นก็จะได้รับสิทธิของเงินปันผล แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงโหวดในที่ประชุมของบริษัทนั้น ซึ่งในคนไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ อยู่แล้วจึงไม่ต้องทำการติ๊ก NVDR ตอนที่สั่งซื้อหลักทรัพย์ครับ

อย่างไรแล้วทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้งาน NVDR ในโปรแกรม streaming ครับ

ตัวอย่างหน้าโปรแกรม Streaming สำหรับการใช้งานบน PC ส่วนของการส่งคำสั่งซื้อในช่องของ NVDR ลูกค้าปล่อยว่างไว้ไม่ต้องติ๊กครับ เว้นแต่ว่าใน Port ลูกค้าเฉพาะหุ้นทีมี-R ต่อท้ายอยู่ ตอนลูกค้าจะขายให้ทำการติ๊ก NVDR ไว้จึงจะสามารถตั้งขายได้ครับ


หรือหากลูกค้ามีการไปตั้งค่า NVDR แบบอัตโนมัติไว้ ให้ทำการปิดการตั้งค่าตามรูปนี้ครับ


สำหรับการใช้งานบน Moblie ลูกค้าสามารถยกเลิกการตั้งค่า NVDR ให้เป็น Off ได้ตามรูปด้านล่างนี้ครับ