24/01/2565 | 23:07 น.  

กองทุนระยะยาว

773169

แอปนี้ ซื้อกองทุนระยะยาวได้ไหม เช่น k-star-ssf เข้าตรงไหนครับ

 

25/01/2565 | 12:19 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

โปรแกรม Finansia Hero จะไม่สามารถใช้งานสำหรับการลงทุนในกองทุนได้ครับ เนื่องจากโปรแกรม Finansia Hero เป็นโปรแกรมสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้นครับ

หากลูกค้าต้องการข้อมูลการลงทุนในกองทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Planning)

02 6252442 invest@fnsyrus.com https://fundsonline.fnsyrus.com


ขอแสดงความนับถือ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click