28/01/2565 | 15:53 น.  

[2000] Portfolio แสดงผลผิดพลาด

278338

หน้า [2000] Portfolio กรณีดูข้อมูลระหว่าวันที่ที่ตลาดกำลังเปิด เมื่อมีการเรียงข้อมูลใหม่เช่น เรียงตาม % Unrealize เมื่อโปรแกรมทำการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัพเดพรายละเอียดใหม่ พบว่าทำการเปลี่ยนแปปปลงไม่ตรงกับ Line ของหุ้นเดิมตามการจัดเรียงใหม่ครับ 

28/01/2565 | 16:54 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีที่มีการจัดเรียงอันดับของข้อมูลในหน้า (2000) Portfolio แล้ว

เมื่่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา ข้อมูลในหน้า (2000) Portfolio มีการแสดงผลไม่ถูกต้อง นั้น

เบื้องต้นทางฝ่ายขอประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบก่อนครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click