13/03/2565 | 08:59 น.  

เกี่ยวกับหุ้น IPO BBGI

910458

ได้รับสิทธิ์ในการจองหุ้น จำนวน 1,000 หุ้น(ต้องชำระเงินจำนวน 10,500 บาท) และได้ทำการขายหุ้นในพอร์ตออกเป็นจำนวนเงิน เท่ากับที่ต้องชำระแล้วในวันที่ 11 มีนาคมเวลา 10:30 น. ก่อนเวลาสิ้นสุดการชำระ 30 นาที แต่ ณ ปัจจุบัน ในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 8:57 น. เงินจำนวนดังกล่าวยังไม่ถูกหักออกจากบัญชี แบบนี้ยังจะได้รับหุ้นอยู่หรือไม่
13/03/2565 | 15:51 น.

ความคิดเห็นที่ 1
931507

ไม่ทันครับ ยอดเงินที่จองหุ้น ipo จะตัดได้ต้องขายหุ้นก่อนล่วงหน้า 2  วัน T+2  เคสนี้ คุณต้องเติมเงินเข้าไปในพอร์ต แบบ promptpay ทันที 10,500  บาท มันถึงจะตัดเงินได้ครับ

14/03/2565 | 08:19 น.

ความคิดเห็นที่ 2
910458

ขอบคุณครับผม 

14/03/2565 | 11:37 น.

ความคิดเห็นที่ 3
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม หากคุณลูกค้ามีการขายหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินมาชำระการจองซื้อหุ้น IPO
แนะนำคุณลูกค้าขายหลักทรัพย์ก่อน 2 วันทำการ จะดีที่สุด เพื่อให้ยอดเงินของท่านปลอดภาระ ก่อนวันสุดท้ายที่บริษัทฯ จะตัดชำระเงินจากบัญชี Cash Balance ของท่าน ครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd
Click