25/04/2565 | 22:19 น.  

Unrealized คิดยังไงครับ

784722

วันนี้ผมซื้อหุ้นตัวนึงที่ราคา 17.70 เป็นจำนวน 1,600 หุ้น ตอนนี้ราคาล่าสุด (Last) คือ17.90 ตรง Portfolio/Overview บอกว่า ผมมีกำไร Unrealized เท่ากับ +193.67 (+0.68%) ผมอยากรู้ว่า ตัวเลขตัวนี้คิดมาได้อย่างไร เพราะมันดูน้อยผิดปกติ  ผมพยายามใช้การหักค่าธรรมเนียม (0.157% +vat7% มาคิดแล้ว ก็ยังไม่ได้ตรงตามตัวเลขนี้ แสดงวิธีคิดให้ดูหน่อยครับ ขอบคุณครับ

26/04/2565 | 11:38 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องการคิดค่า Unrealized

1.กรณีลูกค้าซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน
- มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้าน จะมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = 0.25 %

2.กรณีลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้บัญชี Cash
- มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้าน จะมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = 0.20%

3.กรณีลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้บัญชี Cash Balance/Credit Balance
- มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้าน จะมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = 0.15%

กรณีของลูกค้าทำการซื้อหลักทรัพย์จากบัญชี Cash Balance 0.15% จำนวน 1,600 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 17.70 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ 28,367.57 บาท อัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องชำระคำนวณดังนี้


  1. อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Commission 0.15%

  ค่าซื้อหลักทรัพย์ 28,320 บาท x Commission อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า 0.15% = Comm. 42.48 บาท

  2. *ค่าธรรมเนียม Trading Fee 0.005% ,Clearing Fee 0.001%, Regulatory Fee 0.001% จะนำมาคิดรวมเป็น 0.007%

  ค่าซื้อหลักทรัพย์ 28,320 บาท x อัตราค่าธรรมเนียม 0.007% = ค่า Fee 1.98 บาท

  3. นำอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า Commission 42.48 บาท + ค่าธรรมเนียม 1.98 บาท = ค่าธรรมเนียมทั้งหมด 44.46 บาท

  Vat7% คิดคำนวณจาก 44.46 บาท x 7% = VAT 3.11 บาท

  ยอดรวมรายการชำระอัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมด 28,320 + 42.48 + 1.98 + 3.11 = 28,367.57 บาท

เนื่องจากในโปรแกรม Finansia HERO จะใช้วิธีการคำนวณ Unrealized ดังนี้

ค่า Unrealized จะรวมค่า Commission ด้านขาย ให้กับลูกค้าโดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมขายหลักทรัพย์ที่ 0.25%

ระบบจะคำนวณโดยการนำ (Market Value + Commission ด้านขาย) – Amount cost = ค่า Unrealized

แต่เมื่อลูกค้าขายเป็นที่เรียบร้อยค่า Realized จะคำนวน Commission ตามอัตราค่าธรรมเนี่ยมแต่ละประเภทบัญชีตามจริงของลูกค้าครับ

*เพิ่มเติม

1.ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน

2.ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

3.ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการ กลต. (Regulatory Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่าย Internet Support เบอร์ 02-782-2400 หรือผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

Best Regards,

Internet Support

E-Business Technical

Tel: 02-782-2400, Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Plc.

Click