20/05/2565 | 22:07 น.  

ได้ซองเงินปันผลมานานแล้วแต่ลืมเปิดดู มาเปิดดูอีกทีได้มาเป็นเช็ค แต่หมดอายุแล้วต้องทำยังไงครับ

254222

ได้ซองเงินปันผลมานานแล้วแต่ลืมเปิดดู มาเปิดดูอีกทีได้มาเป็นเช็ค แต่หมดอายุแล้วต้องทำยังไงครับ

ตอนเปิดบัญชีเทรด คงลืมเพิ่มบัญชีธนาคารเอาไว้  ตอนนี้เข้าไปเพิ่มบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว

แต่อยากทราบว่าเช็คที่หมดอายุ จะต้องทำยังไงครับ 

23/05/2565 | 09:38 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

กรณีเช็คเงินปันผลของลูกค้าหมดอายุ ให้ลูกค้านำเช็คเงินปันผลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนติดต่อขอแก้ไขได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( TSD ) กับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการดำเนินการได้ที่ TSD Call Center 02-009-9000 ครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click