11/06/2565 | 03:48 น.  

บริษัทมีแนวโน้มทำเหมือนโบรกบัวหลวงไหม

291537

โบรกเกอร์บัวหลวงเขามีโปรแกรมติดตามและวัดผลการลงทุน โดยรวบรวมข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ จัดทำเป็นรายงานสรุปผลกำไร/ขาดทุนย้อนหลัง สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนหรือลูกค้าเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมในการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งนักลงทุนหรือลูกค้าสามารถประเมินผลและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ เลยอยากทราบว่า โบรกเกอร์ฟินันเซียมีโครงการช่วยอำนวยความสะดวกกับลูกค้าของฟินันเซียไหม ทำโครงการแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนในการทำเยอะไหม13/06/2565 | 15:01 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


เนื่องจาก ณ ปัจจุบันโปรแกรม Finansia Hero สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ แต่ยังไม่เป็นรูปแบบตามภาพที่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามา

ทางฝ่ายฯ ขอรับเรื่องดังกล่าวไว้ เพื่อตรวจสอบความเป็นได้ และเป็น requirement ให้ทีม Develop เพื่อพัฒนา Appication Finansia Hero ต่อไป กราบขอบพระคุณมากครับ


ขอแสดงความนับถือ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click