14/06/2565 | 13:58 น.  

วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

787958

ขอทราบวิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัวครับ  ตอนสมัครน่าจะใส่คำนำหน้าผิดครับอยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าครับ

14/06/2565 | 17:47 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ทางฝ่ายฯ ขออนุญาตตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ลูกค้าครับ


ขอแสดงความนับถือ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

20/06/2565 | 11:57 น.

ความคิดเห็นที่ 2
787958

ขอบคุณครับ

 

Click