05/07/2565 | 13:13 น.  

หาวิธีเปลี่ยนเป็น mini mode ไม่เจอ

252742

เปลี่ยนกลับเป็น standard แล้วก็ยังหาที่เปลี่ยนเป็น mini mode ไม่เจอ


05/07/2565 | 16:14 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางฝ่ายฯ ขออนุญาตแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลง Mode จาก Standard Mode เป็น Mini Mode ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เข้าคลิกเมนู Features
2.เลือก Screen Mode
3.เลือกคลิก Mini
หลังจากนั้น Screen Mode จะถูกเปลี่ยนจาก Standard Mode เป็น Mini Mode ครับขอแสดงความนับถือ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click