06/07/2565 | 07:55 น.  

ถาม

353332

ซองจดหมายส่งมาบ้าน เป็นคำนำหน้า (นาง)  เเต่ชื่อจริงๆเป็น (นาย)ต้องเปลี่ยนยังไงครับ

06/07/2565 | 09:38 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับคุณลูกค้า เพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไปครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-782-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click