18/07/2565 | 16:13 น.  

เปลี่ยนที่ส่งเอกสาร

439302

ต้องการจะเปลี่ยนที่ส่งเอกสารไปที่บ้านกำลังย้ายงานครับ

18/07/2565 | 17:44 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางฝ่ายฯ ขออนุญาตแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสร ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การใช้งานเมนู แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.fnsyrus.com

1. เข้าสู่ระบบซื้อขายออนไลน์

 • กรอก USERNAME และ PASSWORD
 • กด SUBMIT


2. ทำการยืนยันตัวตน 2FA

2.1 ยืนยันตัวตนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (SMS-OTP) : ระบบจะส่ง OTP ไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

2.2 ยืนยันตัวตนผ่านทาง Application Finansia HERO (Notification-OTP)

 • สำหรับลูกค้าที่เคยผ่านการยืนยันตัวตน 2FA บน Application Finansia Hero Mobile (MTS)
3. เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์

 • เลือก E-Form

4. เลือกเปลี่ยนแปลงที่อยู่

 • เลือกที่อยู่ที่จะเปลี่ยนแปลง
 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบัน
 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงาน

 • กรอกข้อมูลที่อยู่ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 • บริษัท
 • เลขที่
 • อาคาร/หมู่บ้าน
 • ห้อง
 • ชั้น
 • หมู่ที่
 • ซอย
 • ถนน
 • แขวง (ตำบล)
 • เขต (อำเภอ)
 • จังหวัด
 • รหัสไปรษณีย์
 • ประเทศ
 • กรอก Captcha
 • คลิก “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข”
 • กด “ส่งข้อมูล