14/11/2565 | 09:07 น.  

Finansia จะทำ strrade open API เพื่อรองรับ Amibroker ไหมครับ

412359

จากหัวข้อนี้

https://developer.settrade.com/open-api/document/reference/sdk/introduction/amibroker/installation

ถ้าได้จะดีมากเพื่อเป็นทางเลือกใหนักลงทุน

14/11/2565 | 09:45 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับคุณลูกค้า เพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมครับ

เบื้องต้นทางบริษัทยังไม่ได้มีบริการ Settrade open API ครับ ทางฝ่ายขออนุญาตรับข้อเสนอแนะของคุณลูกค้าและจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไปครับ


ขอบคุณครับ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click