28/11/2565 | 09:11 น.  

ไม่สามรถล็อคอินเข้า streaming ได้

456013

ไม่สามารถดเข้า streaming ได้ ขึ้นข้อความว่า

''Please contact your broker or visit their website to update your mobile no. ''

28/11/2565 | 09:34 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับคุณลูกค้าเพื่อดำเนินการแนะนำการใช้งานต่อไปครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-782-2400


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click