08/12/2565 | 10:59 น.  

ไม่สามารถใช้งานได้

845310

บางครั้งเข้าใช้งาน โปรแกรมจะเรียกหาไฟล์ hgstarter

 

พอลงใหม่บางครั้งก็ไม่ขึ้น แต่ถ้าเข้าได้ ก็จะขึ้นให้กรอก username, password, pin หลังจาก login แล้วโปรแกรมก็ไม่ขึ้น ไม่ตอบสนองอะไร

 

Windows 11

08/12/2565 | 18:07 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับคุณลูกค้า เนื่องจากเป็นปัญหาที่โปรแกรมสแกนไวรัส ทางเจ้าหน้าที่จะต้องแนะนำวิธีการแก้ไขให้คุณลูกค้าครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-782-2400

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click