13/12/2565 | 11:46 น.  

เปิดบัญชี Options ยังไง?

783216

เปิดบัญชีเทรด Options ยังไงคะ 

13/12/2565 | 17:56 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ Derivatives ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านได้ เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีฯ หรือหากท่านไม่ทราบข้อมูล ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Internet Support ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-782-2400 ในวันและเวลาทำการครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd

Click