03/01/2566 | 13:29 น.  

เปิดบัญชี

311785

เปิดบัญชี Credit Balance ยังไง

03/01/2566 | 14:30 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ในการเปิดบัญชี Credit Balance ลูกค้าจะต้องติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่านครับ เพื่อให้ทางผู้ดูแลบัญชีส่งเอกสารให้และดำเนินการเปิดบัญชีต่อไปครับ หรือหากไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ผู้ดูแลบัญชีของท่าน สามารถติดต่อเข้ามาที่ฝ่าย Internet Support ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-782-2400 ในวันและเวลาทำการเพื่อสอบถามข้อมูลได้ครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd

09/01/2566 | 11:51 น.

ความคิดเห็นที่ 2
311785

ขอรายละเอียดและขั้นตอนในการเปิดบัญชีด้วยตรับ

09/01/2566 | 12:30 น.

ความคิดเห็นที่ 3
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ในการเปิดบัญชี Credit Balance ลูกค้าจะต้องติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่านครับ เพื่อให้ทางผู้ดูแลบัญชีส่งเอกสารให้และดำเนินการเปิดบัญชีต่อไปครับ หรือหากไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ผู้ดูแลบัญชีของท่าน สามารถติดต่อเข้ามาที่ฝ่าย Internet Support ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-782-2400 ในวันและเวลาทำการเพื่อสอบถามข้อมูลได้ครับ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd

Click