23/01/2566 | 00:04 น.  

Please contact your broker or visit their website to update your mobile phone no

ใน desktop ขึ้นว่า accounts info:trading accounts not found 

ในมือถือขึ้นว่า Please contact your broker or visit their website to update your mobile phone no23/01/2566 | 09:58 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อกลับคุณลูกค้า ทั้งนี้รบกวนคุณลูกค้าเข้า Login ใหม่อีกครั้งค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-782-2400 ค่ะ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click