19/04/2566 | 12:03 น.  

การแจ้งเตือนในเส้น Trend Line

259207

 Finansia Hero น่าจะมีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนเส้น Trend Line  เมื่อราคาหรือ Signal ของ indicator เบรคเส้น Trend Line นะครับ

19/04/2566 | 14:52 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


ทีม Support ขออนุญาตรับข้อเสนอแนะของคุณลูกค้าและจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไปครับ


ขอบคุณครับ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click