13/09/2566 | 09:39 น.  

เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร

321523

ขั้นตอน เมนู ? เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร

13/09/2566 | 12:09 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางฝ่ายฯ ขออนุญาตแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสาร ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การใช้งานเมนู แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.fnsyrus.com

1. เข้าสู่ระบบซื้อขายออนไลน์

  • กรอก USERNAME และ PASSWORD
  • กด SUBMIT

2. ทำการยืนยันตัวตน 2FA

2.1 ยืนยันตัวตนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (SMS-OTP) : ระบบจะส่ง OTP ไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

2.2 ยืนยันตัวตนผ่านทาง Application Finansia HERO (Notification-OTP)

  • สำหรับลูกค้าที่เคยผ่านการยืนยันตัวตน 2FA บน Application Finansia Hero Mobile (MTS)

3. เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์

  • เลือก E-Form