03/04/2567 | 21:48 น.  

ขอหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

349709

เราสามารถขอหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทางไหนคะ ทั้งแบบอลิเล็กทรอนิกส์และหนังสือตัวจริง

27/05/2567 | 10:01 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า


หากไม่ได้รับเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-782-2400 ค่ะ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click