09/03/2563 | 18:32 น.  

login Finansia Hero fail

252276

ไม่สามารถ ใช้ username 252276  login ได้

โดยมีรายละเอียดตามแนบครับ


10/03/2563 | 10:42 น.

ความคิดเห็นที่ 1
252276

สามารถเข้าใช้งานได้แล้วครับ

12/03/2563 | 12:31 น.

ความคิดเห็นที่ 2
Admin

เรียน ลุกค้าผู้อุปการะคุณ

ถ้าติดปัญหาการใช้งานในส่วนอื่น สามารถติดต่อสอบถามเพื่มเติมได้ที่ 02-782-2400

06/04/2563 | 20:26 น.

ความคิดเห็นที่ 3
253034

username 253034 เป็นเหมือนกันเลยครับ

 

 

 

07/04/2563 | 00:41 น.

ความคิดเห็นที่ 4
253015

username 253015 ก็เป็นครับ

07/04/2563 | 11:30 น.

ความคิดเห็นที่ 5
Admin

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

จากการตรวจสอบข้อมูลข้องลูกค้า Username 253034 และ 253015 ได้ทำการเปิดบัญชีออนไลน์มาในช่วงนอกวันและเวลาทำการ (วันที่ 4-6 เมษายน 2563) ซึ่งจะทำบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มีผลการเริ่มใช้งานได้ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ส่วนการใช้งานโปแกรม Finansia HERO จะสามารถใช้งานได้ในวันทำการถัดไปครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 02 782 2400

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Click