31/03/2563 | 10:43 น.  

ใน finansia hero ไม่มีBacktest แล้วเหรอครับ

252825

หาแล้วไม่เจอ

01/04/2563 | 13:27 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

สำหรับฟังก์ชั่น Backtest บนโปรแกรม Finansia HERO สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยท่านสามารถใช้ได้ตามวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู (6000) Technical Chart สังเกต Chart Toolbar ด้านขวามือ ฟังก์ชั่น Backtest จะอยู่ด้านล่างสุด (ตามรูปภาพประกอบด้านล่าง)

2. ถ้าลูกค้าไปที่เมนู (6000) Technical Chart แล้ว ระบบไม่แสดง Chart Toolbar ด้านขวามือ แนะนำให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง แล้วเลือกที่ Show Chart Toolbar (ตามรูปภาพประกอบด้านล่าง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 02 782 2400

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)Click