30/11/2563 | 08:26 น.  

เมื่อไหร่จะดู S50Z20 ได้ ใน Finaciahero?

414914

อยากรู้

30/11/2563 | 13:19 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน ลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของการซื้อขาย TFEX (S50Z20) ของโปรแกรม Finansai hero ยังไม่สามารถดูรายละเอียดดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขออนุญาตรับเรื่องและนำไปศึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมต่อไปครับ

หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ เบอร์โทรศัพท์ 02-782-2400

ขอแสดงความนับถือ

E-business Technical Department

โทรศัพท์ +662 782-2400

โทรสาร +662 032-3680

E-mail : int-support@fnsyrus.com

Click