27/12/2563 | 21:46 น.  

วิธียืมหุ้น SBL

915098

จะยืมหุ้นต้องทำยังไงหรอครับ อ่านในเว็บแล้วไม่เข้าใจครับ ที่บอกให้ไปยืมหุ้นใน smart access แต่ไม่รู้ว่าเข้ายังไง ตรงไหน และยืมยังไงครับ รบกวนช่วยชี้แนะหน่อยครับ

29/12/2563 | 10:09 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าที่จะต้องการใช้บัญชี SBL จะต้องเปิดบัญชี SBL เพิ่มเติมก่อนครับ ลูกค้าผู้ยืม (Borrower) สามารถยืมและคืนได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Smart Access ได้ครับ

สอบถามข้อมูลติดต่อ ทางเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และส่งเสริมตราสารอนุพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2659 4341 Email : sbl@fnsyrus.com


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

26/01/2564 | 17:20 น.

ความคิดเห็นที่ 2
560290

เคยเป็นลูกค้าเก่าสมัยคุณอัครเดช ม่วงไม้ดูแลบช.ให้และเคยทำsblต้องใส่เงินเพิ่มอีกไหมคะจำนวนเท่าไร?

ลินจง บ่อหิรัญรัตน์

27/01/2564 | 14:39 น.

ความคิดเห็นที่ 3
Admin

เรียนคุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อกลับคุณลูกค้า และแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมครับ


เงื่อนไขการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มเติมครับ

การยืมหลักทรัพย์

1.หลักทรัพย์ที่ยืมเพื่อขายชอร์ตเป็นหลักทรัพย์ใน SET100, ETF และหลักทรัพย์อื่นๆที่บริษัทฯ กำหนด

2.ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการยืมหลักทรัพย์

3.ระยะเวลาการยืมสูงสุด 1 ปี , ระยะเวลาการยืมต่ำสุด 1 วัน

4.ชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ เมื่อคืนหลักทรัพย์ที่ยืม หรือทุกสิ้นเดือนแล้วแต่เวลาใดถึงก่อน

การให้ยืมหลักทรัพย์

1.หลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ใน SET100, ETF และหลักทรัพย์อื่นๆที่บริษัทฯ กำหนด

2.ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนเดิม เช่น XD, XR, XM

3.ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามจำนวนวันที่มีรายการให้ยืมหลักทรัพย์เกิดขึ้นและรับชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ หรือทุกสิ้นเดือนแล้วแต่เวลาใดถึงก่อน

4.ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถ ขาย โอน หรือถอนหุ้นที่อยู่ระหว่างการให้ยืมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ


ค่าธรรมเนียม

  • ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lender) ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละต่อปี
  • ผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการยืมเป็นอัตราร้อยละต่อปี (โดยเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ)


ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะมีค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน สำหรับลูกค้าที่ทำการยืมหลักทรัพย์ไปแล้วมูลค่าของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นต่อวันต่ำกว่า 50 บาท แต่ถ้าเกินบริษัทฯ จะคิดตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงการวางหลักประกัน

ตารางการวางหลักประกัน เรียกหลักประกันเพิ่ม และบังคับซื้อคืน

การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash Cash Balance และ Credit Balance

อัตราหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)

150%

อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

140%

อัตราหลักประกันบังคับซื้อคืน (Force Close Margin)

125%สำหรับบัญชี Cash, Cash Balance และ Credit Balance
ก่อนทำรายการยืมหลักทรัพย์ลูกค้าต้องนำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันไว้กับบริษัทฯ 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม

  • เมื่อลูกค้าขายชอร์ตได้ครบทั้งจำนวน
    บริษัทฯจะนำเงินค่าขายชอร์ตหลักทรัพย์จำนวน 100% ของมูลค่าขายชอร์ตหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกัน เพื่อให้อัตราหลักประกันเริ่มต้นรวมเป็น 150% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมภายในวันที่ T

หมายเหตุ :หากลูกค้ายืมหลักทรัพย์ไปแล้วไม่ได้นำไปขายชอร์ต ณ สิ้นวันบริษัทฯจะเรียกคืนหลักทรัพย์


ขอบคุณครับ

Best Regards,

Internet Support

E-Business Technical

Tel: 02-782-2400, Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Plc.

Click