07/01/2564 | 11:34 น.  

DIY condition ใช้งานไม่ได้

nismodear

หลังจากกดรับของขวัญ เป็นสูตรจากกูรูด้านการเงิน แล้ว ไม่สามารถเข้าไปใช้งานสร้างสูตร ใน DIY ได้ต้องแก้ไขอย่างไร

 


08/01/2564 | 10:17 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับกรณีที่ลูกค้า ไม่พบสูตร DIY Conditional ที่กดรับมา สามารถทำรายการได้ดังนี้
ลูกค้า
กรุณาเข้า โปรแกรม Finansia Hero เลือก Standard Mode

1.เลือกที่เมนู Stock Scanner เลือก Conditional Search และเลือก [5100] DIY Conditional Search

1

2.เลือกปุ่มรูปสามเหลี่ยม (Result area expand/collapse) ที่แถบเครื่องมือ

2

3.พบว่า เครื่องหมายถูก แสดงหน้าข้อความ Condition Combination

3

4.เลือก เครื่องหมายถูก ไปที่ หน้าข้อความ Detailed conditional +Condition combination +Search results (9 lines)

4

5.เลือกปุ่มสี่เหลี่ยม (Show/Hidden) ที่แถบเครื่องมือ

5

6.เลือกที่เมนู User Condition ที่แถบเครื่องมือจะพบรายการสูตรที่กดรับมา

6


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click