17/01/2564 | 10:04 น.  

แก้ไขหัวข้อการสมัคร์

416346

ต้องการแก้ไขหัวข้อการสมัคร์ต้องไปแก้ไขตรงไหนครับ ขอบคุณครับ

19/01/2564 | 10:15 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เนื่องจากทางทีม Support ได้ติดต่อลูกค้า คุณลูกค้าสอบถาม เรื่องการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ จึงขออนุญาตคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมครับ


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click