24/02/2564 | 16:17 น.  

Hero Real time scan

269512

Hero Real time scan desktop ใช้ไม่ได้ครับ

จะสามารถใช้ได้เมื่อไหรครับ

24/02/2564 | 16:53 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

เนื่องจากหน้า 5002 Hero Real time Pick ในโปรแกรม Finansia Hero version PC อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาสูตรชั่วคราว คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ ประมาณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ครับ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ครับ

Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click