26/02/2564 | 12:37 น.  

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล

271845

สอบถามหน่อยครับ กรณีได้รับเงินปันผล เงินที่จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผมแจ้งกับ บริษัท Finansia ไว้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว 10% ใช่ไหมครับ

01/03/2564 | 13:05 น.

ความคิดเห็นที่ 1
Admin

เรียน คุณลูกค้า

ทางทีม Support ขออนุญาตติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องการรับเงินปันผล (E-Dividend) เข้าธนาคาร
ลูกค้าสามารถทำรายการ ในเมนู บริการอิเล็คทรอนิก ไปที่เมนู E-form เลือกที่ การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารรับเงิน
และคุณลูกค้าแจ้งความประสงค์ต้องการใช้บัญชีเดียวกันนี้ เป็นบัญชีในการรับเงินปันผล (E-Dividend) แล้วครับ


ซึ่งเงินปันผล (E-Dividend) จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ก่อนเข้าบัญชีธนาคารรับเงินของคุณลูกค้าครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-728-2400


Best regards,

Internet Support

E-Business Technical Department

TEL: 02-782-2400

FAX: 02-032-3680

Email: int-support@fnsyrus.com

Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.

Click